Ken Tyler with Helen Frankenthaler, 1992 (Courtesy of Tyler Graphics Ltd.; Photographer: Marabeth Cohen-Tyler) » Ken Tyler with Helen Frankenthaler, 1992 (Courtesy of Tyler Graphics Ltd.; Photographer: Marabeth Cohen-Tyler)

Ken Tyler with Helen Frankenthaler, 1992 (Courtesy of Tyler Graphics Ltd.; Photographer: Marabeth Cohen-Tyler)